Mateční kapr (foto anonym)
Common carp

Czech: Tato kapří samice, otcovsky ošetřovaná štastným rybářem, je na vrcholu svého života. Po tomto slavnostním vyfocení pokračovala ještě dlouho v produkci generace za generací potomků kteří zarybnili mnoho Moravských rybníků. Rybník v Karlovci (nyní zaplaven přehradou Slezká Harta), Severní Morava, Československo, 1965.

English: Common carp (Cyprinus carpio coiaceus).

This female, fatherly tended by a happy fisherman, is at the apex of her life. She went on producing generation after generation of offsprings and populating many a Moravian pond long after this old shot was taken. Pond in Karlovec (now flooded by the dam Slezka Harta, Northern Moravia, Czechoslavachia,1965.

Srub (Log Cabin) | Photo collections | Česká knihovna | English Library Legal matters | Stan's HUB
Copyright ©2005 Stanislav Sýkora    DOI: 10.3247/lcpc05.012 Navrhnul S.Sýkora