Stained Glass  by Jarmila Svozilová

When I work glass, I forget the real world and enter into another one. They are connected, but since grinding the pieces takes a lot of time, I get lost in my spinning thoughts and the world inside all the colored glass splinters slowly comes to life and in the end takes over.

Když pracuji se sklem, zapomínám na skutečný svet a vstupuji do jiného. Je mezi nimi spojení, ale broušení všech kousků si vyžaduje mnoho času a já se ztrácím ve víru mých myšlenek a svět uvnitř těch barevných střípků se pomalu oživuje a nakonec získává převahu.

Tree with Birdies, detail       Divisor wall

Above, left:  Detail of A Tree with Birds; see-through window [Vlevo nahoře: detail Stromu s ptáčky, průhledné okno]
Above, right: Divisor wall with a Blooming Tree [Vpravo nahoře: Stěna s rozkvetlým stromem]
Below, left:  Three Flowers, wall decoration [Vlevo dole: Tři květy, ozdoba na zed']
Below, right: Meadow, detail of a wall deco with a backlight [Vpravo dole: Louka, detail podsvícené nástěnné ozdoby]

Three flowers       Meadow, detail

Editor's note: Jarmila Svozilová is a free-lance Czech stained-glass artist. She loves creative work, following customer leads and requests or, when possible, just her fantasy. She lives and works in Olomouc, the heart of the Morava region (Czech Republic). If you wish to contact her and do not speak Czech, write to me (see bottom right); otherwise, visit her web page. In any case, welcome to the Log Cabin, Jarmila.

Poznámka editora: Jarmila Svozilová je Česká umělkyně která tvoří ve své dílně vitráže. Ráda tvořivě zpracovává nápovědi a požadavky zákazníků anebo, když je to možné, sleduje svou vlastní fantasii. Žije a pracuje na Moravě v Olomouci a bude ráda navštívíte li její stránky na internetu (i když na ty nemá dost času). V každém případě, Jarmilo, vitej do Srubu.

Log Cabin [Srub] | Figurative Arts Legal matters | Stan's HUB
Copyright ©2010: Jarmila Svozilová, Atelier V*S.    DOI: 10.3247/lcfa10.019 Page design and editing by Stan Sýkora