Dějiny novověku

Jak někde na pouti
lidstvo se Tunelem Hrůzy
na křídlech zoufalé odvahy
neznámým zítřkům
bezhlavě řítí vstříc.

Skrz výpary rudého strachu,
vnitřnosti úzkostí sevřené,
utkvělá myšlenka
myslí burácí:
     Jen nezůstat stát!

Za námi ztřeštěné stádo hříchů
tvrdými kopyty do země buší
jež kostmi je pokryta,
lebkami dcer a pradědů
s výtkami místo očí.

Jak prokleté harpije
hnilobná svědomí
na krk nám dýchají.
Jen proboha kupředu,
     jen nezůstat stát!

Dítě moje, smiluj se,
neptej se na to co bylo,
zadrž dech a dívej se
     daleko vpřed!
Tvé oči jsou ještě čiré.
Vidíš-li záblesky naděje,
     prosím tě, Věř!

Nejsou to zrádné bludičky
(jak nám se vždycky stalo)
ale světlušky svatojánské,
odlesky Smyslu Bytí,
konec klamů a lží
     a bezedné bídy duší.

Tak prosím tě, smiluj se,
neptej se na to co bylo a věř!
Rozepni křídla, i když to bolí,
vrhni se kupředu,
nech mě tu plakat,
uteč té hrůze,
     nezůstaň stát!
 
Staňa Sýkora, Arese 1997
Původně jsem si vzpomněl na Kupředu, zpátky ni krok! a chtěl jsem být ironický,
ale potom jsem nějak zvážněl. Jen jako příklad:
Kolik komunistů jsem znal kteří začali s nadšením a skončili hůř než na oprátce ...?
A co Němci, ti snad neveřili ...? A co, proboha, čeká to dítě ...?
Srub | Česká Srubovní Knihovna Stan's Library | Stan's HUB
Copyright ©2004 S.Sýkora.    DOI: 10.3247/csk10.028 Navrhnul S.Sýkora